زرنگی

آذر ۱۳۹۳

یکی از تابلوها می‌گوید که هرکسی می‌تواند فقط دوتا سنگک تازه بگیرد. اگر بخواهید هشت‌تا سنگک برای میهمانی شام‌تان بگیرید،باید چهاردفعه توی صف بایستید یا این‌که سه‌نفر از فامیل‌هایتان، مثلا پسردایی‌محمود، خاله‌فخری و عمو‌نعمت‌الله را که هرکدام‌شان دوتا سنگک بخرند.