۱۹۷۴، آمریکا. نویسنده‌ی رمان و داستان کوتاه. در سال ۲۰۰۰ برنده‌ی جایزه‌ی پن/ مالامودِ داستان‌ کوتاه شد. آثار ان بیتی در ماه‌نامه‌ها‌ی آتلانتیک و نیویورکر منتشر شده‌اند و تابه‌حال مجموعه‌داستان‌های «ساعت گرینویچ» و «خواب گرگ» ( با عنوان اصلی Park City) از او به فارسی ترجمه شده‌اند.

آبان ۱۳۹۳

تازه داستانی در نیویورکر چاپ کرده بودم و مردی که پشت میزی در فضای باز نشسته بود، به جلو خم شد و گفت: «از داستان آرزوت خیلی خوشم اومد.» زدم زیر خنده. اما بعد حس تشویش به‌ام دست داد: وای خدای من، شاید مردم خیلی خوب می‌دانند من کی‌ام و نامرئی نیستم. خب واقعا ترجیح می‌دادم نامرئی باشم.