۱۹۵۸، مراکش. نویسنده و اقتصاددان. تاکنون از او چندین مجموعه‌داستان و رمان منتشر شده است. مجموعه‌داستان «ماجرای عجیب شلوار داسوکین» سال ۲۰۱۳برنده‌ی جایزه‎ی ادبی Prix Goncourt در سال ۲۰۱۳ شد.

دی ۱۳۹۵

جوابش را نمی‌دهم چون به‌نظرم می‌رسد باید منتظر ادامه‌ی جمله‌اش بمانم. با من سر یک میز نشسته و با قیافه‌ای مشکوک لیوان نوشیدنی‌اش را وارسی می‌کند. پیشخدمت بادقت به ما نگاه می‌کند. در این مکان باشکوه که در خیابان گراند پِلَس بروکسل و روبه‌روی رستوران خانه‌ی قو واقع شده، ما یک گروه سه‌نفره هستیم که فقط روی همین موضوع متوقف شده که «بلژیک حقیقتا مملکت سوررئالیسم است».