۱۹۸۹، ایتالیا. مترجم. دانش‌آموخته‌ی ایران‌شناسی از دانشگاه ونیز. او از زبان‌های فارسی و عربی به ایتالیایی ترجمه می‌کند. آثاری از مهسا محب‌علی، محمد طلوعی، مهدی اسدزاده و مصطفی انصافی را به ایتالیایی ترجمه کرده است.

مرداد ۱۳۹۷

آثار برجسته‌ترین نویسندگان قرن بیستم ایتالیا تقریبا همگی به فارسی ترجمه شده‌اند و مدام هم تجدید چاپ می‌شوند.اما نویسندگان امروز چطور؟ مشهورترین‌هایشان، مثل اری د لوکا، سوزانا تامارو، الساندرو باریکو و مائوریتزیو ماجانی، پیش از این از طریق ترجمه‌ی برخی از کتاب‌هایشان به مردم ایران معرفی شده‌اند.