شماره نود، مرداد ۱۳۹۷

۲۳۰

میهمان ایتالیایی

برشی از سفرنامه‌ی جوزافا باربارو به ایران در قرن نهم شمسی

تشییع در تبعید

عكس‌های مراسم تشییع محمدعلی‌شاه در ایتالیا

هزار فرسنگ در ایطالی

برشی از سفرنامه‌ی محمدعلی پیرزاده‌ی نائینی به اروپا

کاش من جای تو بودم

نامه‌نگاری با یک سرباز وظیفه درسال ۱۳۵۵

‌ یک پنجره برای دیدن

چند قاب از اتاق‌های یک شکل

‌ نقطه‌های روشن

چند روایت از «قهرمان کودکی»

هم‌طناب

نویسندگان ادبیات معاصر ایتالیا از چه می‌نویسند؟

مرام ادبی جومپا

گفت‌وگو با جومپا لاهیری درباره‌ی زبان و ادبیات ایتالیا

مسابقه هشتادوهفتم

اعتبار تا پنجم شهریور ۹۷