۱۹۷۵، انگلیس. نویسنده و مدرس دانشگاه و دبیر فستیوال داستان کوتاه کوتاه انگلیس. او با مجلات ادبی مختلفی همکاری می‌کند. کتاب‌های «Scraps: A collection of flash-fictions» و «The World in a Flash» از آثار او است.

تیر۱۳۹۷

نبایدهای داستان كوتاه كوتاه

من از این ایده که داستان کوتاه کوتاه قوانین سخت و خشکی داشته باشد بیزارم و آن‌قدر هم گستاخ نیستم که بگویم قانون‌گذار داستان کوتاه کوتاه منم. می‌توانم داستان‌هایی را مثال بزنم که بعضی از کارهایی که در موردشان نق می‌زنم کرده باشند و جواب گرفته باشند ـ حتی خود من هم گاه‌گداری این به‌اصطلاح قوانین را شکسته‌ام.