بهمن ۱۳۹۳

عکس‌های میرزا ابراهیم‌خان را باید با هم‌دوره‌ای‌هایش، آنتوان سوروگین و میرزارضاخان عکاس‌باشی مقایسه کرد که هرکدام گونه‌هایی دیگر از عکاسی را پی می‌گرفتند. سوای مراسم رسمی و رویدادهای تقویمی، سوروگین به مردم‌شناسی علاقه داشت و میرزارضا در پی بالابردن کیفیت ثبت عکس بود. اما صنیع‌السلطنه راه دیگری می‌رفت. او شیفته‌ی بازتاب‌های فراواقعی دنیا در عکس بود.

بهمن ۱۳۹۳

اخبارات و اوضاع ممالك محروسه، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، همه برحسب مرام و آيات انتظام و رفاهيت در اطراف و اكناف حكم‌فرماست. هركجا شهري است چون روي عروسان آراسته و هر كجا بنده‌اي است، از همگنان در آيين بندگي گوي سبقت برده. چيزي جز زلف خوبان پريشاني ندارد و دلي جز دل ساغر خونين نباشد.

بهمن ۱۳۹۳

اوصاف نمایش‌های فرنگ در سفرنامه‌های ناصری

اين تماشاخانه بهترين تماشاخانه‌هاى فرنگستان است يعنى در زينت و بنا و خرجى كه به اين‌جا شده است، از پنج كرور تومان متجاوز است. در عهد ناپلئون سوم بنا شده است اما بعد از زوال سلطنت او به اتمام رسيد. هفته‌اى سه شب باز است كه تماشا مى‌دهند، ليكن گفتند دخلش به خرج كفايت نمى‌كند.