۱۹۲۲- ۱۹۸۲، انگلیس. نویسنده و روزنامه‌نگار. رمان پرفروش The Way of Revelation; A Novel of Five Years را بر اساس تجربیات حضورش در زمان جنگ جهانی دوم ‌نوشته است.

به خاطر سال نو

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

درس‌های گرفته از نبردهای پیشین را نمی‌شد به این زودی‌ها به فراموشی سپرد! همه‌جور یادگاری میان‌شان ردوبدل شد و هدیه‌های عجیب‌وغریب زیادی به هم دادند. کسانی که همین شش شب پیش در جدال مرگ‌وزندگی، همدیگر را نشانه گرفته بودند، نشانی‌‌ ردوبدل کردند و عکس‌های خانوادگی را دست‌به‌دست چرخاندند.