شماره پنجاه‌وسوم، اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

۴۰۸ صفحه، به همراه لوح فشرده «داستان همراه ۴»

رویای چنارستان

وصف تهران در سفرنامه‌ها و تذکره‌های تاریخی

ارباب مزه‌ها

سرآشپزی که طعم‌ها را نمی‌فهمد

به سوی هند واقعی

سفر با قطار در هند

قاب‌های دونفره

زوج‌هایی که پنجاه سال با هم زندگی کرده‌اند

همه بگین سیب

چند روایت از «عکس یادگاری سفر»

اوهام زندگان

گفت‌وگویی درباره‌ی داستان «فریب‌ها»

مسابقه‌ی پنجاهم

اعتبار تا شانزدهم فروردین ۹۴