۱۹۴۱، آمریکا. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی جیمز تیت بلک برای رمان The Mosquito Coast (1981). از این رمان بعدها ‌فیلم سینمایی‌ای با همین نام ساخته شد. او علاوه بر رمان‌، سفرنامه‌ هم می‌نویسد و معروف‌ترین کتابش در این زمینه The Great Railway Bazaar نام دارد.

خرداد  ۱۳۹۵

کتاب راهنمایی را که با خودم این‌طرف و آن‌طرف می‌بردم مسخره کرده بود: «این کتابِ گنده رو گرفته‌اي دستت، ولی من بت می‌گم ببندی‌ش و بذاری‌ش تو هتل چون من خودم کتاب راهنمای جیپورم.» متاسفانه به نصیحتش گوش کرده بودم. حالا شش مایل بیرونِ جیپور، داشتیم از وسط توده‌های شنی که تا بالای قوزک می‌آمد به طرف ویرانه‌های گالتا می‌رفتیم.

به سوی هند واقعی

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

سفر با قطار در هند

لذت یک تامیل در این است که بنشیند پای غذایی عظیم (سبزی‌های خیلی تری که با فلفل‌هندی و فلفل‌دلمه‌ای آراسته شده‌اند، و با نان پوری نم‌دار و دو کپه برنجِ چسبناک سِرو می‌شوند) و سر مسائل عظیم (زندگی، حقیقت، زیبایی، ارزش‌ها) بحث کند. تامیل‌ها در گرندترانک خوشحال و شنگول‌اند.