دی ۱۳۹۳

اسباب خانه و ادوات آشپزخانه در آگهی‌های قدیمی

کارخانه‌ي اشياء ورشویي و مفضّض موسوم به برندوفسکي مال آرتور کروپ. مغازه در شهر مسکو در کوچه‌ي کوزنسکي موست. کارخانه‌ي آرتور کروپ معرفي مي‌نمايد؛ ظروف و اشياء خود را که از فلز اصل سفيد موسوم به آلپاکا ساخته شده است و طبعا به رنگ نقره و سفيد است به صاحبان مهمان‌خانه‌ها و هتل‌ها و هکذا به استعمال‌کنندگان.

دی ۱۳۹۳

بخش‌هایی از کتاب مخزن‌‌الاطعمه درباره‌ی خشک‌کردن میوه

خشگ کردن ميوه‌جات امروز در تمام ممالک معمول و مجري است. وقتي‌که اين ميوه‌جات به منتها درجه‌ي تجفيف رسيدند، آن‌وقت باز داراي پانزده‌درصد رطوبت هستند، ليکن از آن‌جايي که معمولا آن‌ها را از قرار وزن به مصرف فروش مي‌رسانند، غالب روي آن‌ها قدري آب مي‌پاشند براي آن‌که وزن آن‌ها سنگين‌تر شود.

دی ۱۳۹۳

عکس‌هایی از ضیافت‌های قاجاری

در گروهی میوه‌های فصلی و پالیزی‌ها، شب‌چره‌ی‌ جمع بودند و در طبقه‌ای دیگر با بست نقره‌ای مرصع و نوبرانه‌هایی که دست همه‌کس به آن‌ها نمی‌رسید، از جمع پذیرایی می‌شد. ظاهر مجلس‌ها خیلی باهم تفاوت داشتند اما ذات ماجرا یکی بود: آدم‌هایی که برای دور هم بودن و شب‌نشینی، خوراک را بهانه می‌کردند.

دی ۱۳۹۳

فهرست اسباب آبدارخانه‌ی ناصری

قاشق آب‌نبات‌خوري طلا که شکسته شده و تحويل فيض‌الله‌خان شد با اطلاع جناب امين‌السلطان، موافق هشتادمثقال و بيست‌ويک نخود. سيني طلاي کوچک خوانچه که حاوي يک فنجان است و فيض‌الله‌خان از طلاهاي قهوه‌خانه که شکسته‌شده ساخته است، يک عدد.