دی ۱۳۹۶

وقتی درباره‌ی غذا می‌نویسیم از چه می‌نویسیم؟

بیشتر کتاب‌هایی که در آن‌ها اشاره‌ای به غذا می‌شود، از جمله رمان‌های کلاسیک قرن نوزدهم، غذاهای نوع اول را دارند. در رمان‌های ترولوپ سه وعده غذا در روز سرو می‌شود. افراد و سیاستمداران استیک، کباب‌ بره یا گوشت گوسفند می‌خورند اما در واقع می‌توان غذاها را به‌راحتی با هم جابه‌جا کرد.

آذر ۱۳۹۶

روز چهارم ژوئيه میله‌ی فلزی به عمو سام تبدیل می‌شد، روز كهنه سرباز، سرباز بود و روز هالووین روح می‌شد. میله آیین پدر بود برای سرزندگی. ما هر بار اجازه داشتیم از جعبه فقط یک مدادشمعی برداریم. یک بار شب عید کریسمس بود که سر کیمی به‌خاطر هدر دادن یک تکه سیب فریاد بلندی زد.

شهریور ۱۳۹۵

آن پاییز بیشتر ساعات کاری‌ام را پشت صندوق بودم. با هر خرید بوق صندوق را به صدا درمی‌آوردم، کتاب‌ها را در کیسه‌های خرید می‌گذاشتم و گاهی هم كتاب‌هايي را كه هتل‌هاي اطراف سفارش داده بودند برايشان مي‌بردم. هیجان اولیه از بين رفت و خیلی زود دچار روزمرگی شدم.