۱۳۳۰، اصفهان. نویسنده، مترجم و منتقد ادبی. دکترای آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تگزاس و متخصص نشانه‌شناسی ادبیات از دانشگاه ایندیانا. مجموعه‌داستان «برادران جمال‌زاده»، ترجمه و تالیف مجموعه‌داستان «تا روشنایی بنویس» و ترجمه‌ی مجموعه‌داستان «این یازده‌تا» نوشته‌ی ویلیام فاکنر از آثار او هستند. ترجمه‌ی مجموعه‌داستان «به انتخاب مترجم» (داستان‌های کوتاه از نویسندگان بزرگ) آخرین اثر او است.

اردیبهشت ۱۳۹۶

در آن زمان پدرم حتما مرده بود دیگر. او ظاهرا به‌دفعات مرگ سراغش آمده بود اما هر بار چیزی شده بود كه ما در مردنش شك كنیم و به این نتیجه برسیم كه نه، زنده است. این شك و دودلی‌ها ارزش خودشان را داشتند. پدر با انتخاب مرگی قسطی ما را با مرگ تدریجی آشنا كرد.

آذر ۱۳۹۴

پترون فرداي روز ورودش با او در آسانسور برخورد كرد. او را از شماره‌ي كليدي شناخت كه دستش بود و مانند سكه‌ي بزرگ طلايي حمل مي‌كرد. مسئول پذيرش كليدهايشان را گرفت، به تابلو آويزان كرد و شروع كرد به حرف زدن با زن درباره‌ي نامه‌هايش. پترون فرصت يافت نگاهي به زن بيندازد.

روز قيامت

اردیبهشت ۱۳۹۴

من از علاقه‌مندان فلنری اوکانر هستم. نه از این آدم‌هایی که چه می‌دانم، خوره‌ی یک نویسنده‌اند. کسانی که چپ‌و‌راست عکس نویسنده‌ی محبوب‌شان را می‌زنند به ديوار اتاق‌شان یا دائم از او حرف می‌زنند و حوصله‌ی همه را سر می‌برند. نه، من فقط داستان‌هایش را دوست دارم. به‌خصوص اولین و آخرین داستانش؛ «شمعدانی» و «روز قیامت» را.