۱۹۷۵، کانادا. نویسنده، دانش‌آموخته‌ی مطالعات ادبی از دانشگاه مک‌گیل در رشته‌ی ادبیات فرانسه. وي اولين مجموعه‌داستان خود تحت عنوان « The Faithful People do not Make the News» را در سال ۱۹۹۹ منتشر كرد و بعد از آن يك رمان، چندين داستان كوتاه و مجموعه‌مقالاتي براي نشريات مختلف به چاپ رساند.

خرداد ۱۳۹۶

حدودا چهل سالی داشت. بارانی مشکی پوشیده‌ بود و عینک زده بود. قیافه‌اش نسبتا زشت و بدترکیب بود، نه جذابیتی داشت نه هیچ چیز خاصی. فروشنده خم شد تا تکه گوشت ایتالیایی را که رنگ قرمزش به کبودی می‌زد بردارد؛ از پشت ویترین خشم تلخ در نگاهش را دیدم.

خرداد  ۱۳۹۵

مادرم داشت چمدان را کنار کاناپه‌ی پذیرایی می‌گذاشت كه با خودم گفتم: «فقط چی رو کم داریم؟» می‌توانستم مدت‌ها به این سوال فکر کنم، اما تلفن زنگ زد. استثنائا همين یک بار نگران اين نبودم كه حتما مادرم پشت خط است و زنگ زده تا از مشکلاتش برایم بگوید. رفتم آشپزخانه تلفن را جواب دهم.