اخبار

جایزه‌ی جنبی برج میلاد به جوایز جشنواره «جایزه داستان تهران» اضافه شد. برج میلاد به اثر برگزیده مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تقدیم می‌کند. این جایزه به منظور تبیین جایگاه برج میلاد به عنوان یکی از نمادهای شهری تهران از سوی برج میلاد تعیین شده و به اثری اهدا می‌شود که با تمرکز بر این نماد مهم شهر تهران نوشته شده باشد. برج میلاد ششمین برج بلند مخابراتی جهان و بلندترین برج مخابراتی خاورمیانه، با ارتفاع ۴۳۵ متر از سال ۱۳۸۶ تاکنون به یکی از نمادهای تهران تبدیل شده است که از جای‌جای پایتخت ایران دیده می‌شود. نمادهاي شهري و اماکن منحصربه فرد شهر تهران از محورهای محتوایی جایزه داستان تهران هستند.

اخبار

جایزه‌ی جنبی ویژه‌ی فرهنگ ترافیک شهری از سوی معاونت و سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران به جوایز این جشنواره اضافه می‌شوند. سازمان حمل‌و‌نقل به اثر برگزیده جایزه‌ی داستان تهران مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تقدیم می‌کند. این جایزه به منظور ارج نهادن به فرهنگ ترافیک شهری و ارتقای آن، از سوی معاونت و سازمان حمل‌و‌نقل ترافیک شهری برای اثر برگزیده در نظر گرفته شده است. در این راستا آثاری که به این مقوله بپردازند در اولویت بررسیِ این جایزه‌ی جنبی قرار خواهند گرفت. حمل و نقل و فرهنگ ترافیک شهری (مترو، تاکسی، رانندگان و عابران و… ) از محورهای محتوایی بخش جنبی جایزه داستان است.

جایزه‌ی داستان تهران با همکاری ماهنامه داستان همشهری و سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار می‌شود.