روایت‌های مستند

مهر ۱۳۹۲

یک‌تجربه‌های که به مرحله‌ی دوم بررسی رسیده‌اند

صدوچهل‌وشش یادداشت برای موضوع «سرویس مدرسه» دریافت کردیم که در نوع خودش رکورد تازه‌ای برای بخش یک تجربه به‌حساب می‌آید. این‌بار تعداد نوشته‌هایی که از مرحله‌ی اول بررسی به مرحله‌ی دوم راه یافتند، خیلی بیشتر از تعداد صفحه‌های این بخش بود و به همان نسبت هم، شباهت یادداشت‌ها به‌ هم زیاد. طبیعی است که یک‌تجربه‌های خوبِ زیادی از چاپ بازماندند، بنابراین تصمیم گرفتیم آن دسته از نوشته‌هایی را که به‌دلیل محدودیت صفحه و یا مشابه‌بودن در مرحله‌ی دوم بررسی ماندند و به‌ناچار کنار گذاشته شدند، در سایت مجله منتشر کنیم. از تمامی دوستانی که در این فراخوان شرکت کردند صمیمانه سپاسگزاریم.