گورتان را گم كنيد!

خرداد ۱۳۹۴

به ما گفت: «بچه‌ها، این‌جا خانه‌ی شماست. این‌جا مریخ است، سیاره‌ای که قرار است بقیه‌ی عمرتان را در آن بگذرانید. شما اولین ساکنان مریخ هستید. پنج‌سال روی زمین زندگی کرده‌اید و پنج‌سال هم در فضا بوده‌اید. ده‌سال آینده را تا زمانی که بالغ شوید در این قلعه می‌گذرانید و البته در سال‌های پایانی این ده‌سال به شما اجازه داده می‌شود که مدت زمان بیشتری را بیرون از قلعه بگذرانید.

آب

اردیبهشت ۱۳۹۳

شاید خودش باعث می‌شود آدم‌ها از او دوری کنند. بی‌آن‌که بخواهد کاری می‌کند که مردها می‌روند و دیگر پشت‌سرشان را هم نگاه نمی‌کنند، می‌اندازدشان توی ماشینِ بدخلقی‌اش و ول‌شان می‌کند به سمت معدن‌ها، آشغال‌ها، لاشه‌های کوچک و بی‌نام‌ونشانِ آب.