شماره پنجاه‌وپنجم، خرداد ۱۳۹۴

۲۶۰ صفحه

كسي جرات نداشت ايرادي بگيرد

بخشی از خودزندگی‌نگاره‌ی ملیجک عزیزالسلطان

ديشب كمي عرق كرده‌است

برش‌هایی از یادداشت‌های روزانه‌ی ناصرالدین‌شاه درباره‌ی ملیجک

تنها بودم،‌هيچ‌كس نبود

برش‌هایی از روزنوشته‌های ملیجک در جوانی

يك خانه، يك شهر

سه روایت از آخرین لحظه‌های خرمشهر قبل از اشغال

بن‌بست خواندني‌ها

ذبیح‌الله منصوری؛ زندگی یک پدیده

بينوايان پشت مانيتور

کلاه‌برداران اینترنتی چه شکلی‌اند؟

مردگان سخن مي‌گويند

نکته‌هایی در باب خواندن

خواننده ساده‌نگر، خواننده انديشمند

گفت‌وگوی اورهان پاموک و اومبرتو اکو درباره‌ِی شیوه‌های خواندن و نوشتن

بنويس، بخوان، از نو بنويس

درباره‌ی بازخوانی، لذت‌بخش‌ترین قسمت نوشتن

مسابقه‌ی پنجاه‌ودوم

اعتبار تا پنجم تیر ۹۴