شماره پنجاه‌وهفتم، مرداد ۱۳۹۴

۲۶۰ صفحه

به نام شیطان به دریا فرورفتند

گزیده‌ای از افسانه‌ها و حکایت‌های دریا

صدودوازده نفر در یک اتاق هستیم

نامه‌های اسرای ایرانی به خانواده‌هایشان

آهن‌نگاره

هفت قاب از درهای فلزی

نبرد برای نوشتن

گفت‌وگوی توبیاس وولف با تیم اوبراین درباره‌ی جنگ و داستان‌های جنگی

تخیل پس از جنگ شکست می‌خورد

تجربه‌ی جنگ چگونه بر نویسنده اثر می‌گذارد

آقای ونه‌گات در سوماترا

چگونه «سلاخ‌خانه‌ی شماره‌ی پنج» تصور مرسوم از ادبیات جنگ را تغییر داد؟

مردی از ناکجا

گفت‌وگوی اختصاصی با الکساندر همن درباره‌ی داستان «جزیره‌ها» و دنیای داستانی‌اش

داستان‌های دیدنی

قسمت چهل‌وششم

مسابقه‌ی پنجاه‌وچهارم

اعتبار تا پنجم شهریور ۹۴