شماره هفتادویک، آبان ۱۳۹۵

۲۶۰ صفحه

شبیه هفتادودو تن درآوردند

گزارش‌های روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه از مراسم محرم و صفر در مساجد و تکایای تهران

علمای دارالخلافه

آلبوم تصاوير برخي از روحانيون تهران در روزگار قاجار

هرس

چند قاب از شهر

قامت ایشان را یادم است

چند مواجهه با خبر ربوده شدن امام موسی صدر

شهر در ادبیات

ظهور شهر مدرن چه تاثيري بر ادبيات داشته است؟

جادویی در کار نیست

روز کاری یک نویسنده وقت نوشتن رمان‌هايش

مسابقه شصت و هشتم

اعتبار تا پنجم آذر ۹۵