شماره پنجاه‌ونهم، مهر ۱۳۹۴

۲۶۲ + ۳۲ صفحه

از براي ذاكر مصيبت

برش‌هایی از کتاب نورالمنابر در بیان پاره‌ای از وقایع عاشورا

در اثناي حكايت مي‌گريستند

روایت حمله‌ی وهابیان به کربلا به روایت میرزا ابوطالب اصفهانی

بسيار مجلس منظم خوب بي‌ريايي است

گزارش‌های نظمیه از محلات تهران در محرمِ سال ۱۳۰۴ ه.ق

شاتوبریان بود، تماشایی کردم

روزنوشته‌های لقمان‌الممالک در ایام تحصیل طب در فرانسه

كج نوشتي مادر

خاطرات یک آموزشیار نهضت سوادآموزی

من برندون لي بودم

کسی که می‌خواست به هر قیمتی پزشکی بخواند

مسابقه‌ي پنجاه‌وششم

اعتبار تا پنجم آبان ۹۴