شماره پنجاه‌ونهم، مهر ۱۳۹۴

۲۶۲ + ۳۲ صفحه

از برای ذاکر مصیبت

برش‌هایی از کتاب نورالمنابر در بیان پاره‌ای از وقایع عاشورا

در اثنای حکایت می‌گریستند

روایت حمله‌ی وهابیان به کربلا به روایت میرزا ابوطالب اصفهانی

بسیار مجلس منظم خوب بی‌ریایی است

گزارش‌های نظمیه از محلات تهران در محرمِ سال ۱۳۰۴ ه.ق

شاتوبریان بود، تماشایی کردم

روزنوشته‌های لقمان‌الممالک در ایام تحصیل طب در فرانسه

کج نوشتی مادر

خاطرات یک آموزشیار نهضت سوادآموزی

من برندون لی بودم

کسی که می‌خواست به هر قیمتی پزشکی بخواند

مسابقه‌ی پنجاه‌وششم

اعتبار تا پنجم آبان ۹۴