شماره هفتادوهشت، تیر ۱۳۹۶

۲۹۲ صفحه

سفیر  فَز

برشی از کتاب سیاحتنامه‌ی پی‌یر لوتی در مراکش

دده مربی‌ها

عكس‌هايی از مربيان آفريقايی در ايران دوره‌ی قاجار

شارع عابدین در قاهره

گزيده‌ای از آگهی‌های روزنامه‌ی فارسی ثريا، چاپ مصر

شبحی در شب

داستان‌های هزار و يك روز؛ قسمت چهارم

آدم‌های دور، آدم‌های نزدیک

جهانگردی که كنيا و اوگاندا را رکاب زد

رادیو عشق

سال‌ها بعد از نسل‌کشی رواندا

نبرد درونی

دونده‌ی کنیایی در ماراتن برلین

راوی آفریقای واقعی

چطور از آفریقا بنویسیم که خوب باشد

جایی که می‌خواستم جاودانه‌اش کنم

گفت‌وگو با چیماماندا انگوزی آدیچی؛ نویسنده‌ی شناخته‌شده‌ی نیجریه

دیکتاتوری ذهنی

سوژه‌های آفریقایی در برابر جاودانگی

کوتسی چه‌طور کوتسی شد

مسیر نویسنده شدن از زبان یک برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبی

از چشم قهرمان

قسمت هشتم: توصیه‌هایی برای انتخاب «منظر روایت»

مسابقه هفتادوپنجم

اعتبار تا پنجم مرداد ۹۶