شماره هشتادویک، مهر ۱۳۹۶

۲۹۲

خواستم کلیدساز باشم

بخشی از تعلیم‌نامه‌ی معلمان در دوره‌ی قاجار

سیمای محصل

تصاویری از دانشجویان ایرانی در اروپا در اوایل عصر ناصری

از پاییز مدارس دایر است

گزيده‌ای از اعلان‌ها و اخبار روزنامه‌ی تربيت در مورد مدارس جديد

پیرمرد و صحرا

داستان ‌های هزار و يك روز؛ قسمت هفتم

ای خسرو کم لشکر

روايت يك تعزيه‌خوان جوان

ئی مولکه جامه

هفت قاب از زنان در جنگ

اسباب مدرسه

خاطرات يک فروشنده‌ی لوازم‌‌التحرير

بتمن دوچرخه‌ها

روایت مردی که دوچرخه‌ها‌ی دزدی را پیدا می‌کند

‌خوانندهٔ احمق

گفت‌وگو با دیوید فاستر والاس درباره‌ی آینده و ادبیات

شیطان درون

تاثير خود و ديگران بر روند نوشتن نويسنده

باری بر دوش قصه

قسمت يازدهم چطور يك شخصيت‌ اضافه به ساختار قصه ضربه می‌زند

مسابقه هفتادوهشتم

اعتبار تا پنجم آبان ۹۶