شماره هشتادویک، مهر ۱۳۹۶

۲۹۲

خواستم كليدساز باشم

بخشی از تعلیم‌نامه‌ی معلمان در دوره‌ی قاجار

سيمای محصل

تصاویری از دانشجویان ایرانی در اروپا در اوایل عصر ناصری

از پاييز مدارس داير است

گزيده‌ای از اعلان‌ها و اخبار روزنامه‌ی تربيت در مورد مدارس جديد

پيرمرد و صحرا

داستان ‌های هزار و يك روز؛ قسمت هفتم

ای خسرو كم لشكر

روايت يك تعزيه‌خوان جوان

ئی مولکه جامه

هفت قاب از زنان در جنگ

اسباب مدرسه

خاطرات يک فروشنده‌ی لوازم‌‌التحرير

بتمن دوچرخه‌ها

روایت مردی که دوچرخه‌ها‌ی دزدی را پیدا می‌کند

‌خوانندۀ احمق

گفت‌وگو با دیوید فاستر والاس درباره‌ی آینده و ادبیات

شیطان درون

تاثير خود و ديگران بر روند نوشتن نويسنده

باری بر دوش قصه

قسمت يازدهم چطور يك شخصيت‌ اضافه به ساختار قصه ضربه می‌زند

مسابقه هفتادوهشتم

اعتبار تا پنجم آبان ۹۶